11 december 2010

Från bloggosfären - Emergency Medicine in the NEJM

En mycket interessant post från ACEP-bloggen, en akutläkare i USA kritiserar NEJM:
 Emergency Medicine in the NEJM

Poängen - Akutsjukvård är en specialitet med sina egna områden av expertis och handläggningskompetens. Akutpatienten har en helt annan symptompresentation och andra handläggningskrav än den patient som kommer på mottagningsbesök polikliniskt eller ligger inne på avdelning. Den gamla traditionen att en läkare förväntas kunna allt har för länge sen spårat ur. Akutsjukvård är för akutläkare!

/DTH

1 kommentar:

nicholas aujalay sa...

Jag håller med, bra val av artikel!