1 januari 2011

Lokalproducerat - Lund

På akuten i Lund satsar vi hårt på att bli en ledande forskningsklinik i akutsjukvård och håller på med spännande projekt bl.a. om EKG tolkning och vetenskaplig bedömning av O2 behandling under akut koronart syndrom. Snart är vi med i SVAR, det svenska akutvårdsregistret (se artikel nedan) och då kommer det att finnas stor mängd statistik från akuten för att utvärdera och forska. I vår akutläkargrupp har vi för nuvarande en docent och tre doktorander.


Publikationer
[Läkartidningen 2011] Utbildning av akutläkare enligt modern pedagogik
Dryver, E., Andersson, N., Friberg, H.

[Läkartidningen 2010] ABC - Akut gastrointestinal blödning
Andersson, N., Andersson, R., Bergenzaun, P. & Ekelund, U.

[Läkartidningen 2010] ABC - Takykardi på akuten
Farouq, M. & Dryver, E.

[European Journal of Emergency Medicine 2010] Effects of oxygen inhalation on cardiac output, coronary blood flow and oxygen delivery in healthy individuals
Bodetoft, S., Carlsson, M., Arheden, H. & Ekelund, U.

[BMC Emergency Medicine 2009] Negative predictive value and potential cost savings of acute nuclear myocardial perfusion imaging in low risk patients with suspected acute coronary syndrome: A prospective single blinded study.
Forberg, J.L., Hilmersson, C.E., Carlsson, M., Arheden, H., Björk, J., Hjalte, K. & Ekelund, U.

[Scandinavian Update Magazine 2009] Constructive alignment och utbildning i akutsjukvård
Dryver, E


[Emergency Medicine Journal 2008] New methods for improved evaluation of patients with suspected acute coronary syndrome in the emergency department
Ekelund, U. & Forberg, J.L.


[Läkartidningen 2006] Att fälla underläkare gagnar inte patientsäkerheten
Dryver, E.

[Läkartidningen 2005] ABC - Misstänkt akut koronart syndrom
Ernfridsson, M. & Ekelund, U.

[British Medical Journal 2003] Follow-up of patients with Hodgkin’s disease following curative treatment: the routine CT scan is of little value
Dryver E, Jernström H, Tompkins K, Buckstein R, Imrie KR

Annat

Ulf Ekelund, docent har varit medförfattare i en mängd artiklar. Listan är ej komplett:
Eric Dryver, internutbildningsansvarig för akutläkarprogrammet i Lund och medlem i SweSEMs har också var första- och medförfattare i artiklar, andra än de som är listade ovan.

Inga kommentarer: