25 november 2010

Intressanta artiklar om Akutsjukvård

2011
[Dagens Medicin] Kvaliteten i svensk akutsjukvård måste höjas nu
[Dagens Medicin] Mer fakta behövs om effekterna av selektiva tidsmål på akuten
"Personalen på Sveriges akutmottagningar sliter i det tysta, och gör ofta ett enastående arbete ut­ifrån de förutsättningar som finns. Organisationen och utbildningen behöver förbättras inom akutsjukvården – inte personalen. Varje akut sjuk människa ska veta att personalen hon möter har rätt kompetens, oavsett sjukhus och oavsett tid på dygnet. Det är kanske lite märkligt att det be­höver sägas. Men akut sjuka patienter behöver specialister i akutsjukvård."


[Sydsvenskan] Akutchef uppsagd enligt sjukhuset
Om Per Björgells (tidigare medicinskt ansvarig på akuten i Malmö) uppsägning/uppsägelse och krisen på akuten i Malmö.


[Läkartidningen] Måste man emigrera för att få verka som riktig akutläkare?
"Ämnesområdet attraherar många unga läkare, men kravet på annan basspecialitet skapar otydlighet kring utbildningens egentliga mål. Det har erfarenhetsmässigt lett till ett enormt svinn till andra yrkesområden. En starkt bidragande ­orsak är att den multidisciplinära strukturen ­efter avslutad specialisering inte erbjuder akutläkare möjlighet att använda sin kompetens fullt ut. Det betyder även att en vidare utveckling och förkovran i ett svenskt system omöjliggörs. "


[Sjukhusläkaren] Sverige ligger 30 år efter när det gäller akutsjukvård
"Dagens bemanning av akutsjukvården är en tradition vi ärvt och anammat utan närmare eftertanke. Generellt kan man säga att arbete på akutmottagning ofta haft låg status bland läkare i decennier, och uttryck som att ”skotta i gruvan” är vanligt förekommande när läkare beskriver akutmottagningens arbetssituation. Akutmottagningen ska också bemannas dygnet runt vilket gör att många läkare tvingas arbeta utöver sin planerade verksamhet (s k jourtjänstgöring). Detta missgynnar ofta den planerade verksamheten då kompensationsledighet ska tas ut."


[Aftonposten.no] For trege akuttmottak
En artikel med historiskt perspektiv som förklarar varför akutmottagningarna har mycket att vinna på akutläkare!
"Fra gammelt av har mottakene i det alt vesentlige vært et sorterings- og administrativt kontaktpunkt for pasienter som har ankommet sykehuset. Pasienter er blitt skrevet inn, fått navnebånd rundt håndleddet, det er blitt tatt blodprøver og de har fått en foreløpig undersøkelse, gjerne foretatt av en turnuskandidat. Det har i tidligere tider ikke vært tradisjon for å starte aktiv behandling i mottagelsen. [...] Problemet er at enkelte pasienter får behandling umiddelbart og andre ikke, selv om lidelsen er den samme. Forskjellen i behandling kan forklares med tilfeldigheter, for eksempel kan det være avhengig av hvilken lege som har vakt."

[Läkartidningen] Kortare vänte­tider på akuten med läkare i triageteamet
"Konklusion: Genom att en läkare med stor erfarenhet av akutsjukvård medverkar i teamet i triageområdet kan man avsevärt minska de påverkbara ledtiderna på akutmottagningen. Delar av ledtidsproblemet kvarstår dock i och med att övriga relaterade verksamheter inte infört moderna logistiska metoder i resten av akutsjukvårdskedjan. Vi anser att detta utgör den stora utmaningen för att uppnå en patientorienterad akutsjukvård."

2010
[Sydsvenskan] Många akutsjukhus får skarp kritik
"Överbeläggningar och utarbetad personal på sjukhusen äventyrar patientsäkerheten, enligt Arbetsmiljöverket. När vårdplatserna inte räcker till får patienter ligga i korridorer och behandlingsrum"


[Karolinska institutet] Avhandling slår hål på myt om onödig akutsjukvård
"Antalet besök till sjukhusens akutmottagningar ökade i slutet av 1990-talet med längre väntetider som följd. En del har menat att orsaken är en ökad benägenhet i befolkningen att söka akut vård för ofarliga symptom. Den förklaringen håller dock inte, visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet."

[Nyheter Östergötland] Pressad personal vill ha akutläkare
"Akuten i Norrköping kan komma att få akutläkare, precis som akuten i Linköping har. Mellan juni och augusti rapporterade akutens anställda 49 så kallade avvikelser, när allt inte gått som det ska."


[Läkartidningen] Erkänn akutsjukvård som egen basspecialitet"
Den svenska modellen för att uppnå specialistkompetens inom akutsjukvård fördyrar och försvårar uppbyggnaden av ett akutläkarsystem, menar Nicholas Aujalay."
Artikeln innehåller en mycket intressant diskussion om huruvida Socialstyrelsen bör godkänna Akutsjukvård som en basspecialitet!

2009
[Sydsvenskan]  Akutläkare prisas av kolleger
"Föreningen Sylf – Sveriges yngre läkarförening – prisar specialistläkaren Eric Dryver på akutkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund."

[Sjukhusläkaren] För mig är det nu en tidsfråga innan akutsjukvård blir en basspecialitet
"Socialstyrelsens beslut är ett viktigt prejudikat som jag tror kan få mycket stor betydelse, säger Lisa Kurland, ordförande för Swesem..."

[Svensk kirurgi] Akutläkare i första ledet
"Akutläkarinförandet i Sverige har genomförts med stor divergens och på de flesta håll inte alls. Lunds universitetssjukhus införde akutläkare 2004 och har från i fjol egenhändigt examinerade specialister i akutsjukvård..."

2008
[Sjukhusläkaren] Utvandrade för att bli akutläkare
"Då hade han i nästan två år tillhört den första entusiastiska skaran av blivande akutläkare på Södersjukhuset Men uppbyggnaden av det nya akutläkarsystemet hade många ..."

[Läkartidningen] Akutläkare är på frammarsch i Sverige
"Sveriges sjukhus och dess akutmottagningar har genomgått en dramatisk förändring de senaste 35 åren. År 1970 fanns 115 akutsjukhus med akutmottagningar öppna dygnet runt som betjänade en befolkning på 8,1 miljoner invånare. År 2003 fanns endast 60 kompletta akutsjukhus med dygnetruntöppna akutmottagningar kvar och ytterligare 16 akutmottagningar som fungerade delar av dygnet eller som endast betjänade medicinska akutfall."

[Sjukhusläkaren] Akutsjukvård en basspecialitet i 17 europeiska länder
"Olika länder har tagit olika mycket hänsyn till särintressen. I Turkiet och Polen fattade politikerna redan i mitten på 90-talet, beslut om att akutsjukvård..."

<2008
[Sydsvenskan] Lunds akutläkare blir förebilder
"På framtidens akut får patienterna träffa akutläkarspecialister. De ska kunna allt. Lunds akutmottagning har kommit längst i landet med att utbilda akutläkare..."

[Dagens Nyheter] Akutläkare hoppar av i protest
"Vården blir bättre med särskilda akutläkare. Patienterna slipper att bollas mellan olika doktorer. På Södersjukhuset (SöS) i Stockholm utbildas cirka trettio akutläkare. Men deras framtid är osäker och nästan alla tror att de tvingas hoppa av."

[Läkartidningen] Akutmedicinen i USA - en bra fungerande specialitet

"Akutläkare är i många länder en respekterad yrkeskår med en tydlig profil. I Sverige anställs läkare i motsvarande befattningar, men frågan om akutläkare är kontroversiell. Inom ett projekt om akutläkare besöktes akutsjukhus i Philadelphia i USA för att studera hur akutmedicinen fungerar idag och hur vägen dit har varit. Projektet följdes sedan upp genom att samla erfarenheter från svenska akutenheter"
---
Nicholas Aujulay jobbar som akutläkare i Alaska, och är specialistutbildad i USA. Han bloggar om Akutsjukvård i Sverige. Nicholas har uttalat sig om utvecklingen av Akutsjukvård i Sverige, bl.a. via Läkartidningen och i tidningen Sjukhusläkaren. Hans blogg är högt rekommenderad läsning.

/DTH

Inga kommentarer: