7 november 2011

Veckans EKG v45

Detta blir en fortsättning från förra veckans EKG!

Patienten har nu fått behandling för sin hyperkalemi och har nu ett snabbtestat värde K = 4,2.

Vitalparametrar är liknande med Sat 100%  på 10 l syrgas, BT 80/60 och Puls 120-140.

EKG ser nu ut så här! Formell tolkning först och sedan förslag på vidare behandling!/NA

2 kommentarer:

Malin sa...

Fortsatt regelbunden breddökad takykardi. Funderar på om hon inte har ett vä gren block.
Fortsatt lågt blodtryck och hög puls pga forts dehydrering? Given beh sänkte enbart K+ och gav inte mycket volym. Skulle föreslå en kolloid för att få upp trycket och därmed sänka den kompensatoriska hjärtfrekvensen.

Nicolina sa...

EKG v45 visar en regelbunden breddökad tachycardi med frekvens omkring 120. I 80% av fallen är en sådan arrytmi VT. Vid föregående EKG v44 var frekvensen lägre, omkring 100, och uppfyller då inte kriterierna för VT utan var en VT mimic (VT-liknande arrytmi). Hyperkalemi var orsaken till denna VT mimic. I EKG v45 är komplexen något smalare, men fortfarande breddökade, däremot har frekvensen gått upp till 120 och uppfyller i princip kriterierna för VT. Det kan dock fortfarande vara orsakat av hyperkalemi även om det kalium vi kan mäta i blodet är normalt. Det finns inget vänstergrenblock.

Arrytmin och den dåliga pumpförmågan vid en sådan här allvarlig tachycardi är det som orsakar det låga blodtrycket och inte tvärtom. Vid en dehydrering/hypovolemi hade kompensationen blivit en sinustachycardi, och detta först efter att man tappat 750-1500 ml av blodvolymen. Kolloider har enligt studier ingen fördel över kristalloider t.ex vid hypovolemi pga blödning