7 november 2011

Veckans EKG v44 forts...

Ok! 


Då har ni haft en vecka på er att tolka EKG! 


Frekvens: cirka 100-102
Rytm: regelbunden tachycardi med breddökade QRS-komplex
Elaxel: vänsterställd
P- svårt att urskilja vad som är p-vågor
PR-intervall - svårt att bedöma
QRS - extremt breddökade
ST-
T-
QTc-


Med en sådan här patient är det absolut HYPERKALEMI som är första tanken som orsak till en SLOW V-TACH eller VT MIMIC. (Andra orsaker till "slow V-tach" skulle kunna vara TCA-intox eller reperfusionsarrytmi - Accelererad IdioVentrikulär Rytm.)

Patienten hade mycket riktigt K 9,0 och fick behandling med:

1. Calcium Sandoz 20 ml [Calcium directly antagonizes the membrane actions of hyperkalemia, while hypocalcemia increase the cardiotoxicity of hyperkalemia. As discussed elsewhere, hyperkalemia-induced depolarization of the resting membrane potential leads to inactivation of sodium channels and decreased membrane excitability. Calcium antagonizes this membrane effect, although how this is achieved is not well understood.]

2. Insulin, 2 bolusdoser med 10 E i vardera. Till det 50 ml glukos x 2. [Insulin administration lowers the serum potassium concentration by driving potassium into the cells, primarily by enhancing the activity of the Na-K-ATPase pump in skeletal muscle. Glucose is usually given with insulin to prevent the development of hypoglycemia. However, insulin should be given alone if the serum glucose is >13.9 mmol/L.] 
UpToDate rekommenderar att man ger Insulin/Glc i infusion, precis som i vår pm-bok.

3. Ventoline. [Albuterol is not frequently used but can be considered as transient therapy in patients who have symptoms or serious ECG manifestations of hyperkalemia despite therapy with calcium and insulin with glucose. Like insulin, the beta-2 adrenergic agonists drive potassium into the cells by increasing the activity of the Na-K-ATPase pump in skeletal muscle.]

4. NaBic. [Raising the systemic pH with sodium bicarbonate results in hydrogen ion release from the cells as part of the buffering reaction. This change is accompanied by potassium movement into the cells to maintain electroneutrality.]

Furix och vätska hade varit en behandlingsstrategi för att bli av med kalium, men det går ej på denna njursjuka patient.

Resonium har för långsam effekt för att vara användbart i ett sådant här akut tillstånd.

Dialys är ju den absolut slutgitliga behandlingen för den här patienten! Orsak till hyperkalemi - kombination av njursvikt och dehydrering.


/NA
Inga kommentarer: