4 oktober 2011

Kvalitetsindikatorer på akutmottagningen


Vi är många som är intresserade av hur man kan mäta vårdkvaliteten på akutmottagningen. National Health Service i Storbritannien, som inspirerat massor av landsting här i Sverige att införa 4-timmarsmålet, införde nya kvalitetsindikatorer 1 april i år. Man övergav då det tidigare ensidiga 4 tim-målet (98% av patienterna), och införde följande:

  1. Antalet inlagda med erysipelas och DVT. Färre är bättre. Skall spegla graden av poliklinisering av patienterna (och graden av fasta handläggningsplaner), och skall vidgas till fler än dessa två diagnoser efter hand.
  2. Oplanerade återbesök inom en vecka. Över 5% kommer att betraktas som dåligt.
  3. Total vistelsetid på akuten. 95% skall vara igenom på 4 tim, och ingen patient skall stanna mer än 6 tim.
  4. Left without being seen – det vi snarast kallar för ”avvikit efter registrering”. Över 5 % anses dåligt.
  5. ”Service experience”. Breda och djupa rapporter om patienternas uppfattning av vad som hände under besöket (inte bara hur nöjda de var), personalens upplevelser, och om hur man lokalt reagerar på denna information – vad man gör för att förbättra kvalitén på akuten.
  6. Tid till första bedömning (med smärtbedömning och vitalparametrar) av ambulanspatienter. Över 20 min från ankomst är dåligt.
  7. Tid till behandling (eg tid till kontakt med kritisk beslutsfattare, dvs i praktiken läkare). Mediatid > 60 min är dåligt.
  8. Specialistbedömning. Antalet vuxna med bröstsmärta, spädbarn med feber och antalet som oplanerat kommit tillbaka inom 72 tim som bedöms av specialister före det att de skickas hem. Var gränsen går mellan bra och dåligt här kommer att fastställas efterhand.


Skall bli intressant att se hur dessa mål faller ut. När ändrar sig de svenska landstingen?

Mer information på "The College for Emergency Medicine" hemsida:
 http://secure.collemergencymed.ac.uk/code/document.asp?ID=5832


/UE

2 kommentarer:

Nicolina sa...

Mycket spännande! Mäter vi i Sverige någon av de parametrarna överhuvudtaget? Endast 4h vistelsetid?

I Portland, Oregon mäter man bl.a. följande parametrar:

1. Length of Stay (LOS). Mål 3,5h

2. Left without beign seen. Mål 1,2%.

3. Patient Satisfaction Mean Score. Mål 86,8%.

4. 48h bounce back.

5. Physician Productivity Score, hur många patienter varje doktor ser samt hur länge den doktorns patienter vistas på akuten. Jämförs med klinikmedelvärdet.

6. Övriga processer såsom; hur väl EGDT följs vid sepsis, komplikationer efter CVK-inl, komplikationer efter thoraxdräninl osv.

Nicolina

Nicolina sa...

* being seen