20 oktober 2011

ACEP - Amal Mattu föreläser om EKG

Nu är ACEP över för denna gången. En helt fantatisk upplevelse! På Moscone center samlades 5700 akutläkare från USA och världen. Vi som ligger politiskt och administrativt efter på akutläkarfronten i Sverige hämtar till stor del våra kunskaper och erfarenheter från de amerikanska läkarna och deras bloggar. Att äntligen få se de personer live, som man annars bara hör i hörlurarna på väg till och från jobbet, var något alldeles speciellt!


Amal Mattu var en av höjdpunkterna för mig och han hade tre stycken föreläsningar på ACEP i avancerad EKG-tolkning.


Hans föreläsningsmateriel skall finnas att hämta ner om någon vecka på lectures.umem.org/ACEP2011.På första dagens korta introduktion till EKG-tolkning pratade han bl.a. om breddökad tachycardi, amiodaron och VT mimics.


Kort sammanfattning här:

Breddökad tachycardi:
 • Bäst att tro att alla regelbundna breddökade tachycardier är VT. 
 • Det finns inga bra kriterier för att ”rule out”, endast kriterier för att ”rule in”. Även om man inte hittar ”rule in”-kriterierna kan man inte utesluta VT. 
 • Farligt om man tar fel på VT/SVT + grenblock pga behandlingen. Om man ger betablockare el calciumblockare till VT -> inte bra.
 •  Man kan inte använda adenosin för att diagnosticera mellan VT/SVT + grenblock eftersom även VT kan slå om vid adenosin.
 • Farligt att ta fel på VT/SVT+grenblock även för uppföljning. En SVT + grenblockpatient går hem efter konvertering medan en VT-patient läggs in och genomgår coronarangio.
Amiodaron:
 • Akta amidodaron vid tillstånd som ger lång QT-tid, kan utlösa Torsade de pointes.
 • Lång QT-tid vid bl.a. hypokalemi, hypomagnesemi vid exv alkoholism.
 • 29% success vid att stabilisera rytm vid VT.
 • Procainamid bättre än amiodaron för VT (har vi dock inte i Sverige).
 • Om man är tveksam - var alltid beredd på att elkonvertera istället för att ge amiodaron.
VT-mimics:
 •  Om puls < 120, EJ VT! Sk ”slow VT”.
 • Hyperkalemi känd som mimic för VT.
 • Även TCA-intox, kokainintox osv, Na-kanal-blockerande läkemedel i allmänhet.
 • Akta sig för att ge lidokain för att behandla en VT, om det är en VT mimic, blockerar Na-kanalerna ännu mer och ger asystoli.
 • Om man är tveksam, prova bikarbonatbehandling, ofarligt! (Ökad proteinbindningen av farliga lm som TCA, mindre cardiotoxisk effekt.)

/NA

Inga kommentarer: