26 april 2011

Ung kvinna med smärta i buk och fot

Du är jour på akuten och en 25-årig tjej söker för buksmärta.


Tidigare/nuvarande sjukdomar: Allergisk astma. Aldrig opererad.

Aktuellt: Hon har sedan 3-4 dagar tilltagande smärta i magen nere till vänster och även ner i vänstra benet. Tyckte nog att det började med att hon "blev stel i låret", men skyllde själv detta på träningsvärk. Smärtan har nu accentuerats rejält och de senaste 1,5 dygnen har hon även fått feber. Smärtan förvärras när hon rör på sig och hon vill helst ligga helt still. Miktion och avföring utan anmärkning. Inga gynekologiska symtom.

Läkemedel: Inh. Bricanyl 0,5 mg/dos v.b.

STATUS
Vitala parametrar: AF 18, Sat. 99%, puls 95, BT 115/75, RLS 1, Temp 38,4
AT: lite blek, ligger helt still på britsen, adekvat, VAS 4 i vila/VAS 8 vid rörelse
Cor: RR, inga blåsljud
Pulm: normala andningsljud bilat
Buk:
- smal och vältränad, inga op-ärr, anikterisk, sammanfallen buk
- normala tarmljud
- kraftig palpömhet i vä fossa och ner mot vä adnexa, direkt men inte indirekt släppömhet. Positivt ”psoas-tecken” vänster.
PR: öm vid tryck upp mot vä, ingen ömhet mot fossa Douglasi, inget blod eller avföring på handsken.
Lokalstatus: inga pittingödem eller DVT

Labanalyser: LPK 15, CRP 237, U-sticka 1+ för vita, U-HCG neg. Iö normala prover.

Vidare handläggning på akuten
* B-odling och U-odling
* Pat erhöll Inj. Ketogan 2,5 mg mot smärtorna --> god effekt.
* Gynekologkonsult pga misstanke om salpingit/ovariepatologi --> gynkonsulten var ua.
* Pat inlades sedan fastande med dropp på kirurgisk akutvårdsavdelning.

Vidare handläggning på avdelning
* Kirurgens husjour undersöker patienten och p.g.a. det tydliga bukstatuset och att det differentialdiagnostiskt var svårt att urskilja någon klar diagnos genomfördes en CT-buk
* CT buk visade bäckenvenstrombos och kontakt togs med medicinläkare som inledde antikoagulantiabehandling.
* Dagen efter hade vänsterbenet blivit påtagligt svullet och då patienten skrevs ut efter 3 dagar hade även rodnad och ett lättare pittingödem tillkommit trots att man alltså inlett Innohep- och Waranbehandling.

Polikliniskt förlopp
* 2 dagar efter utskrivning hör patienten av sig igen pga tilltagande smärta i benet. Då PK blivit terapeutiskt och pat i övrigt är välmående så blir åtgärden att man ökar patientens smärtstillande.
* Efter ytterligare några dagar tar patienten kontakt igen, smärtorna har ytterligare intensifierats och då patientens benstatus nu också är försämrat remitteras hon till kärlkirurgen för bedömning,
* Det beslutas om kateterburen trombolys.
* Under undersökningen ser man hur vänster vena iliaca communis är komprimerad av höger arteria iliaca communis, och att det föreligger en stenos i venen.


VAD KALLAS DETTA SYNDROM FÖR?
Här nedan finns en case-report om det. Det som är speciellt intressant i vårt fall är hur det initialt presenterade sig som buksmärta innan symtom från själva benet visade sig, vilket enligt litteraturen verkar ovanligt.

http://www.fm.viamedica.pl/darmowy_pdf.phtml?indeks=45&indeks_art=762

/MS

Inga kommentarer: