28 april 2011

Traumaövning

Traumasamordnarna på SUS Lund/Malmö anordnar 2-3 ggr per termin traumaövningar för att stärka samhörigheten i traumateamen, utveckla samarbetet mellan de olika inblandade klinikerna och för att upptäcka ev. svaga länkar i traumalarmkedjorna.

SUS Lund hade onsdagen den 13 april en traumaövning där akutkliniken, kirurgkliniken, neurokirurgkliniken, ortopedkliniken och IVA-kliniken samarbetade vid ett stort traumalarm.

Patienten vid larmet var en kvinna född -71 som hade blivit sparkad i huvudet av en häst i en hästbox och initialt varit avsvimmad 2-3 min. Hon kom nu tillsammans med stallägaren till akuten. Ett extra syfte med fallet var att uppmärksamma svårigheterna i handläggande, immobilisering och larmning när patienten inte kommer den utstakade vägen via ambulans. Ett flertal studier/observationer har visat att patienter som inte inlarmas och immobiliseras via ambulans utgör en högre svårighetsgrad vid omhändertagandet.

Inga kommentarer: