23 november 2010

Månadens podcast - hantering av kritisk blödning vid trauma

Scott Weingart är en praktiserande akutläkare i New York med underspecialisering i intensivvård:
"... did a fellowship in trauma and surgical critical care at the Shock Trauma Center. My career goal and the purpose of this blog and podcast are to bring Upstairs Care, Downstairs – that is to bring ICU level care to the ED, so our patients can receive optimum treatment the moment they roll through the door."

Scott har sen 2009 lagt ut podcasts om handläggningen av kritiskt sjuka patienter på akutmottagningen och fått välförtjänad respekt både som bloggare och föreläsare.

Jag har valt att lyfta upp hans podcast "Hemostasis: Stopping the bleeding in a crashing trauma patient", en föreläsning som Scott hade på ACEP 2010 i San Francisco. Den handlar om handläggningen av trauma-patienten med kritisk blödning. Det visar sig nämligen att ATLS-protokollen har släpat efter aktuell vetenskap. Det är även möjligt att nuvarande behandling kan skapa iatrogen skada och förvärra blödningen. Podcasten är 53min lång, om ni är tidspressade kan ni skippa senaste 10 minuterna då Scott pratar mestadels om hur blödningarna kan stoppas fysiskt, där har litet ändrats. Handout och slides finns med på bloggsidan så njut av föreläsningen, ni behöver inte notera!

Tidigare har Scott gjort två podcasts om samma ämne där han pratar mer om bakgrunden till dagens podcast. Jag rekommenderar dem högt, de är 2x15min ca. och en mycket bra fördjupning i ämnet, bl.a. hur kombinationen av blodtryck och MAP kan användas för optimal behandling på akutrummet:
 http://blog.emcrit.org/podcasts/trauma-resus-part-i/
 http://blog.emcrit.org/podcasts/massive-trans/

Podcasten väcker en hel del frågor och funderingar som jag lägger in på vår postlista i dag. Kommentarer i rutan nedan kommer att besvaras i bästa mån.

/DTH

Inga kommentarer: