28 november 2010

Forskning inom Akutsjukvård i Lund

Akutsjukvård är sedan 2006 en ny läkarspecialitet i Sverige, och skiljer sig från andra specialiteter genom att den definieras mer av tid än av sjukt organ eller ålder eller kön på patienten. Detta ger nya och annorlunda frågeställningar och problem, som endast till liten del berörts i forskningen hittills, och knappast alls Sverige. Här finns alltså ett öppet fält som bara väntar på invasion! Och det finns dessutom mycket goda förutsättningar för en sådan forskningsinvasion, inte minst här i Lund:

1. Vi har väldigt många patienter som strömmar förbi oss varje dag. Världens största lab.

2. Forskning är möjlig inom många områden (diagnostik, beslutsfattande, handläggning/logistik, behandling och omvårdnad)

3. Vi har hög grad av datorisering, vilket i Lund bla innebär en stor retrospektiv databas med alla patienter som sökt akuten och flera databaser med slutenvårdsinformation. Det mesta av dina data kan alltså redan finnas! Och det blir ännu bättre med SVAR:
 [Läkartidningen 2010] SVAR – unikt svenskt akutvårdsregister

4. Läkarstudenterna är mycket intresserade (vi har tydliga enkätresultat) och gör gärna fördjupningsarbeten, som kan vara delar av ditt forskningsprojekt.

5. Vi har det akademiska ramverket - en docent och adj lektor i Akutsjukvård.


Hör av dig till mig om du är intresserad av att vara med, ulf.ekelund (at) med.lu.se


/UE

Inga kommentarer: