17 oktober 2012

Ultraljudsveckor på akutläkarbloggen

Med en ny Philips Sparq på golvet sen halvt år tillbaka har vi - som andra akutläkare runt omkring i världen - upptäckt ett verktyg som håller på att dramatiskt ändra handläggningen av patienter på akuten. Överallt hör man berättelser från läkare där ultraljud på akutrummet gjort en avgörande insats på något sätt och gärna livräddande. Om 10 år kommer man att titta tillbaka och undra hur det var möjligt att utföra kliniskt arbete utan den. I USA har patienterna börjat att stämma sjukhusen eller läkaren där ultraljud inte användes och redan på läkarstudentnivå har nu basal ultraljudsträning införts.

Diagnoser som tidigare tog upp till några timmar kan nu göras inom sekunder eller minuter och många livshotande tillstånd upptäcks tidigt och kan behandlas rätt från början. En akutläkare med ultraljud är det Sveriges numera hårt belastade akutmottagningar bör satsa full kraft på. Här finns det stort potential för att vinna tid och spara resurser.

Ett klassiskt ultraljudsscenario är vid hjärtstopp där läkaren måste fatta rätt beslut på sekunder, här berättar Chris Fox (som gjort en av de allra bästa utbildningsvideon för ultraljud - mera senare) om ett fall han haft:
För själva läkaren öppnar ultraljudet dörrarna till en helt ny och tidigare dold värld av anatomi och fysiologi som ger ett bredare perspektiv och förstående för sjukdomarna läkaren försöker diagnosera. Man börjar t.ex. förstå kirurgens djupa erfarenhet av appendicit - en principiellt enkel och vanlig sjukdom men gärna svår att diagnosera eftersom den presenterar och ter sig på så många olika och ofta luriga sätt. Genom att leta efter appendicit med ultraljudet fördjupas förståendet och därmed diagnostiska kapaciteten. Precis det en akutläkare behöver behärska för rätt handläggning från början och leder till snabbare och säkrare inläggningar - eller hemgångar - och kortare väntetider på akuten.

Kommande veckor kommer några fall att presenteras här på bloggen där ultraljuden varit avgörande och vi kommer även att diskutera andra tillhörande perspektiv så som utbildningsmaterial och kvalitetsgranskning.

Vi avslutar med en mycket fin föreläsning om ovanstående, presenterad av Elizabeth Turner, läkare och professor vid UC Irvine School of Medicine - en institution som kommer att nämnas igen senare.
/DTH

Inga kommentarer: