27 oktober 2011

ACEP - Mel & Stuart pratar kardiologi


Cardiology Literature Update 2011 med Mel Herbert och Stuart Swadron
·         Adrenalin vid hjärtstopp
o   Mel anser att det inte finns några studier som visar på bättre överlevnad på lång sikt vid användande av adrenalin vid hjärtstopp. Han tycker dock att man skall använda det på yngre patienter utan comorbititet. Det ingår fortfarande i A-HLR-algoritmen.
·         LBBB och AMI
o   Man har i decennier trott att nytillkommet LBBB vid bröstsmärta är ett kriteria för AMI. Flertal studier visar att så är inte fallet. Alla med LBBB behöver inte åka till angiolab, endast de symptomatiska och påverkade patienterna.
o   De flesta patienter med LBBB och bröstsmärta har INTE hjärtinfarkt el behöver angio/PCI.
o   Ett gammalt LBBB gör att det inte går att tolka nytillkomna förändringar? Jo, använd Sgarbossakriterierna (inappropriate concordance & excessive discordance).
·         Nytt högkänsligt troponin
o   Blir snabbare förhöjt än de gamla troponinerna.
o   Detta tycker Mel och Stuart är ganska värdelöst eftersom även om sensitiviteten är nästan 100% så är specificiteten låg. De tycker att det är lätt att ha en test som inte missar något eftersom den inkluderar alla, men där 9/10 är falskt postiva. Inte till mycket nytta. Man kommenterade även att UK verkar ha fastnat för den här metoden.
o   Diskussion om Short Interval Testing, fortfarande för låg specificitet för att kunna användas. Det verkar som om det är precis lika bra med anamnes, status + EKG i tillägg till troponin.
·         CCTA (Coronar CT)
o   Stor strålningsdos, cirka 500 ggr vanlig lungrtg.
o   Oklart outcome measure, alla studier mäter olika outcomes.
o   Går ej att använda på alla; ej de med njursvikt, puls >70, högt Ca, osv
o   Kan möjligtvis användas på medelriskpatienterna, dock oklart vad det är för klinisk signifikans av det man mäter. Dessutom risk för fler CABG om man upptäcker plack, ”there is a plaque – I need to fix it”.
o   Om man använder det för medelriskpatienterna kan man snabba upp processen och slippa lägga in patienterna över natten – vinst!

/NAInga kommentarer: