13 augusti 2011

Infekterat djurbett - varför inte Spektramox?

En lärdomsrik korrespondans från STRAMA om ett vanligt scenario på akuten:


Goddag!
Jag har just nyligen haft ett fall med infekterat kattbett, jag valde via Skånelistan Amimox eftersom jag misstänkte infektion med antingen Staf. Aureus eller Pasteurella. Jag är medveten om att Amimox inte har bra sensitivitet för Stafylokocker men valde ändå att odla och prova enligt eran rekommendation i Antibiotikalistan.
Nu kommer odlingssvaret och så klart så är Stafylokockerna resistenta. Därför undrar jag varför ni inte rekommenderar Amimox med klavulansyra, alltså Spektramox, i första hand för djurbett?

Svar
Tack för din fråga. Jag ska beskriva hur vi i vår terapigrupp resonerat.
Det huvudsakliga skälet till vår rekommendation när det gäller punktionsskador vid ffa kattbett (och i viss mån hundbett) är att den bakterie man har respekt för är pasteurella multocida eftersom den ju som bekant kan ge en snabbt uppseglande infektion som ha förödande konsekvenser i hand/underarm. Av det skälet rekommenderas ju också insättning av behandling vid punktionsbett i nämnda regioner redan innan säkra manifesta infektionssymtom uppträder. Stafylokocker är i det sammanhanget betydligt ovanligare och i det skedet känns alltså en täckning för stafylokocker mindre betydelsefullt/nödvändigt enligt vår mening i terapigruppen.
Vad beträffar pasteurella fungerar faktiskt vanligt PcV lika bra men eftersom pcV har betydligt mer individuell absorption (variation mellan ca 30-70% ) finns risk för otillräcklig koncentration hos den enskilde individen varför vi rekommenderar amimox som har en mkt säkrare absorption.
I fall med manifest infektion där det kliniskt finns misstanke om stafylokocker måste man givetvis välja ett preparat med säker effekt mot detta. Stafylokockinfektioner brukar ju inte ha det fulminanta förlopp som pasteurella och kommer ju som regel också först flera dagar efter bettet. En blandinfektion mellan stafylokocker och pasteurella i det skedet låter kanske mindre troligt och i det fall du refererar till undrar jag om man inte i första hand skulle kunna inrikta sig mot stafylokockerna då du beskriver att du hade en god misstanke om just detta agens (beror givetvis på lokalisation, samlad symtombild/riskvärdering etc) men visst kan man i ett sådant läge välja Spektramox för säkerhets skull om man är tveksam. I det läget dock alltid mycket klokt att som du gjort att odla och som du vet ska man i princip kunna få ett första prelsvar redan 24 h efter att odlingen har kommit in vilket gör att man snabbt vid behov kan styra om sin behandling om man nu skulle ha valt ”fel” antibiotika. Att alltid gardera sig mot stafylokocker genom att rekommendera Spektramox som förstahandsval i alla läge tycker vi alltså är att ”overdo it”.

Vänliga hälsningar
 Mikael Karlson
 Ordf terapigrupp Antibiotika/infektioner
 Specialist allmänmedicin

Inga kommentarer: