25 maj 2011

Dabigatran och blödningar

Nu pratas det mycket om den nya blodförtunnande medicinen Dabigatran, en som har potential att ersätta den gamla och goda Waran - vars största nackdel (förutom blödningar) är hur resurskrävande det är att styra rätt dosering. Nu när allt fler patienter blir insatta på Dabigatran måste akutläkaren känna till verkningsprofilen eftersom den, precis som Waran, har blödningsrisk och en akut blödning måste snabbt kunna reverseras.

HqMedEd är en fantastisk websida som vi tidigare länkat till, mest till deras fantastiska ultraljudsvideon. Då och då presenterar de även föreläsningar om andra ämnen och just i går postades en mycket bra 12min videoföreläsning just om Dabigatran. Högt rekommenderad för landets akutläkare och ännu ett exempel om hur videoföreläsningar håller på att ändra utbildningslandskapet för läkarna.

Bleeding in the Patient on Dabigatran from hqmeded.com on Vimeo.


Apropå blödningar. Senaste vintern hörde jag från kollegorna att det hade nyligen kommit en bra forskning som visat att Omeprazol går lika bra som Nexium i profylaktiskt syfte hos patienter som står på någon av trombocythämmarna men har risk för tarmblödning. En vanlig situation för oss som lägger mest in på sjukhuset. Nu gör jag ett försök till "crowdsourcing", har någon av läsarna länk till just denna artikeln?/DTH

Inga kommentarer: