11 april 2011

ABLS Linköping/Uppsala

American Burn Association tillsammans med BRIVA i Linköping/Uppsala anordnar ABLS Provider Course. En kurs främst avsedd för läkare och sjuksköterskor där riktlinjer ges för bedömning av brännskadade patienter och upplägg av vården de första 24h efter skadetillfället.

För de som inte ännu har gått kursen, och behöver handlägga en brännskadad patient, kan finna kursmaterial och annan fakta på den här länken:
http://ameriburn.org/ABLSProviderManual_20101018.pdf

BRIVA i Linköping och Uppsala skall kontaktas för överflyttning av patienter som uppfyller följande kriterier:

* Brännskador >10% av kroppsytan, hos individ mellan 10-50 års ålder
* Brännskador >5% av kroppsytan, hos individ <10 och >50 års ålder
* Fullhudsbrännskador
* Brännskador på händer, ansikte, fötter, genitalia samt över större leder
* Cirkumferenta brännskador
* Brännskador i andningsvägarna, termisk och/eller kemisk, med samtidig del- eller fullhudsbrännskada
* Elektriska olycksfall med strömpassage
* Kemiska brännskador
* Brännskador >10% av kroppsytan med samtidig annan svår skada eller sjukdom
* Större hudfölust av medicinsk orsak, till exempel Steven-Johnsons eller Lyells syndrom
* Andra mindre brännskador där brännskadeenheten med sina specialkunskaper kan bidra till en förbättrad outcome

/NA

Inga kommentarer: