25 januari 2011

Veckans EKG v4

Som en mjukstart på det nya året får ni ett relativt enkelt, men kanske ändå inte helt vanligt EKG att tolka!

80-årig ickerökande kvinna med genomgången TIA, tabl behl HT, som söker in akut pga 5 v anamnes på tilltagande trötthet, belastningsdypné och episoder av yrsel. För 1 vecka sedan diagnostiserats med hypotoni på akuten och blivit hemskickad med t. Effortil utan effekt.
Med: trombyl, salures, simvast, effortil.

At:  Trött, kan knappt stå på benen. Afebril. Måttliga pittingödem bilat.
BT: 140/50, Sat 100%.AF 20
Puls liksom frekv på Easy övervakning 70-80 bpm, studtals 30 bpm och EKG bild enligt nedan:

1. Tolka EKG enl Swesems bedömningsmall!
2. Handläggning på akuten?
3. Vidare utredning o handläggning?

FACIT
Det ngt ovanliga med denna pat och det som jag tyvärr inte fick med på EKG var att just när ansvarig läkare på akuten var i färd med att ordinera atropin får pat på easy övervakningen trots en av-block II typ II- III en smal ersättningsrytm med frekv 80. Mig veterligen brukar en nodalersättningsrytm ligga på en frekv kring 60bpm. Efter att ha resonerat med kloka kollegor kom vi till slut fram till att det måste röra sig om nodal takykardi som ersättningsrytm! Och det mina vänner är ngt som inte är helt vanligt, varken jag el de kollegor jag pratat med hade sett det hittills. Har ni haft el sett ngt sånt? Beskrivet i ngn bra litteratur ?
Pat gick upp till HIA där hon lnitialt hade en växlande rytm av block II-III, fick isoprenalindropp.
Pga troponinläckage genomgick coronarangio som utföll uva. Ett EKO visade på liten mängd pericardvätska, tolkades som misstänkt perimyocardit. Labbmässigt ett lätt sänkt morgon kortisolvärde, övrig labb inkl tyreoideastat uva.
Pga fortsatt av-bock III dag 3 fick pat permanent pacemaker och skrevs så småningom hem med uvi behl.
/MF

1 kommentar:

Line sa...

Frekvens: ca 35
Rytm: oregelbunden pga ngt extraslag. I grunden förefaller det dock regelbundet. Ingen korrelation mellan p vågor och QRS komplex som dock är egelbundna jämtemot varandra.
Elaxel: normal
P: syns bara i rytmreg. Regelbundna med frekvens på ca 100, ingen korel till QRS. Elaxel ej bedömbar.
PQ tid ej aktuell
Q: ingen pat Qvåg
QRS: smala QRS. inga övertygande tecken på hypertrofi
ST: norm
T: norm
QTc: inom norm
U ej synlig

Tolkning: AV-block III. Inga tydliga tecken på bakomliggande infarkt. Pat ska läggas in, bromsande farmaka utsättas, telemetriövervakning och remiss för akut pacemakerinsättning.
/CTK