16 april 2012

Vad kan specialister i akutsjukvård tillföra akutsjukvården?

SWESEM bjuder in till informationskväll om akutsjukvård

För att möta behoven av en patientsäker och effektiv akutsjukvård väljer allt fler sjukhus över hela Sverige att börja utbilda specialister i akutsjukvård, akutläkare. Men vad skiljer akutläkare från andra specialister på akuten? Varför har akutläkare bäst förutsättningar att förbättra patientflödena och minska väntetiderna på våra akutmottagningar? Är akutläkare den bästa lösningen för både de större och de mindre sjukhusen?

Akutsjukvård har varit en godkänd specialitet sedan 2006, men utbildningen av akutläkare i Sverige började redan 2000. Ändå är det få som känner till att vi finns och hur vi arbetar. SWESEM vill därför bjuda in alla som arbetar med och för en bättre akutsjukvård på en informationskväll.

Tid: Tors 3 maj, kl 17.30-20.30

Plats: Aulan på Södersjukhuset i Stockholm

Inga kommentarer: