19 november 2011

Vetenskap om AkutsjukvårdOm man känner att man behöver evidens för att hävda akutsjukvårdsspecialitetens existens - läs den här artikeln!
Det är en litteraturgenomgång av 282 artiklar rörande akutsjukvård med resultat att det finns extensivt vetenskapligt stöd i den medicinska litteraturen både för akutsjukvård som en medicinsk specialitet och för akut patientvård levererad av utbildade akutläkare.

/NA

Inga kommentarer: